Założeniem tej strony jest promowanie naszej pięknej miejscowości i jej okolic. Jeśli posiadacie państwo jakiekolwiek materiały dotyczące Kleczy – zapraszamy do nas, na pewno je opublikujemy.

 

Wieś w gminie Wadowice. Klecza położona jest na wysuniętej na południowy zachód części Pogórza Wielickiego, w miejscu, w którym Płaskowyż Droboża stromym obrywem opada do Doliny Kleczanki, w pobliżu jej ujścia do Doliny Skawy. Dzięki skrajnemu położeniu na pograniczu wysoczyzny pogórskiej i przełomowej Doliny Skawy, krajobraz Kleczy Dolnej jest bardzo malowniczy, szczególnie od strony północnej, gdzie wznoszą się liczne pagórki i grzbiety o wysokości względnej około 100 m. Pagórki te pokryte są dużymi połaciami lasów i poprzedzielane wielo­ma dolinkami, tworzącymi istny labirynt. Granica Kleczy Dolnej sięga tu aż do Doliny Wysokiej, bezpośrednio nad którą wznosi się ciąg czterech, izolowanych od siebie, stożków górskich, licząc od wschodu na zachód: Ostrawy (381 m), bez nazwy o wysokościach 353 m i 326 m oraz Łysa Góra (341 m, z kamieniołomem). Na stokach i grzbietach lub wyrównanych płaszczyznach, wśród lasów i polan, rozmieszczone są liczne, niewielkie przysiółki, jak: Ostrawa, Kwapinówka, Piekielec, Pod Zawale i Zarębki. Przez południowy skraj wsi przebiegają dwie ważne arterie komunikacyjne: droga i linia kolejowa, łączące Kraków przez Kalwarię Zebrzydowską z Wadowicami, Kętami i Bielskiem-Białą. Duży i dobrze zagospodarowany zespół podworsko-folwarczny rozciąga się nad stromą skarpą Kleczanki, przy drodze łączącej Kleczę Górną z Rokowem. W zabudowaniach dawnej Spółdzielni Kółek Rolniczych i Państwowego Ośrodka Maszynowego obecnie mieści się: Gospodarstwo Pasieczne Tomasz Łysoń Sp. z o.o. Sp. Komandytowa oferująca produkty pszczelarskie. W zachodniej części wsi przy drodze do Wadowic, wznosi się prywatny hotel „Marten” w pobliżu niego młyn gospodarczy, zakład betoniarski, a za nim obszerny staw rybny. Na wzgórzu, między przystankiem kolejowym PKP Klecza Dolna a szosą z Kalwarii Zebrzydowskiej do Wadowic, rozciąga się zespół zabudowań Zakładu Hodowli i Unasienniania Zwierząt w Kleczy Dolnej, należący do Stacji Hodowli i Unasienniania Zwierząt w Karczowie. Przy samej szosie, tuż przy granicy Kleczy Dolnej z Wadowicami, wznosi się kompleks zabudowań Collegium Marianum Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, zwanego w Polsce Stowarzyszeniem Księży Pollotynów, z kaplicą pod wezwaniem Królowej Apostołów. Natomiast w centrum wsi stoi kościół parafialny pod wezwaniem św. Wawrzyńca.

 

Klecza – mapa z lat 1779-1782:

Mapa Kleczy